Advies & informatie

Informatie over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper consectetur laoreet. Duis mi mauris, euismod id nibh at, efficitur feugiat nunc. Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue.

Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue. Mauris quis ipsum ac lacus end pharetra. Proin erat nibh, euismod ac nulla vel, placerat libero. Vestibulum at nisl non urna consectetur pulvinar vel ac ipsum.

Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue. Mauris quis ipsum ac lacus end pharetra. Proin erat nibh, euismod ac nulla vel, placerat libero. Vestibulum at nisl non urna consectetur pulvinar vel ac ipsum.

Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue. Mauris quis ipsum ac lacus end pharetra. Proin erat nibh, euismod ac nulla vel, placerat libero. Vestibulum at nisl non urna consectetur pulvinar vel ac ipsum.

THEMA's

Ik wil meer weten over

Het doel van de Wmo is ‘meedoen’. De Wmo is dan ook vooral een participatiewet, geen zorgwet. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg aan en ondersteuning van hun inwoners. Deze ondersteuning en zorg is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo kent twee typen voorzieningen: algemene en maatwerk-voorzieningen. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijke diensten, activiteiten of zaken. Bieden deze voorzieningen niet voldoende hulp? Dan kan een maatwerkvoorziening een oplossing zijn. Maatwerkvoorzieningen zijn diensten of zaken die precies zijn afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Voor een maatwerkvoorziening is een indicatie nodig van de Sociale Dienst Drechtsteden. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het is niet altijd makkelijk om jouw weg te vinden in de mogelijkheden, wetten en regels op het gebied van zorg en ondersteuning. Loop jij tegen problemen aan? Over de ontwikkeling van jouw kind, wonen, opvoeding en ontwikkeling, school, werk, of wet- en regelgeving? Bij Sophia Sociaal Team kun je terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Samen met jou en de mensen om jou heen zoeken ze naar oplossingen, zodat je met vertrouwen weer verder kunt.

De cliëntondersteuner is geen hulpverlener, maar helpt je om zorg of ondersteuning te organiseren. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat los van zorgorganisaties. Een cliënt­ondersteuner inschakelen kost je niets.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Het Zorgkantoor gaat hierover met je in gesprek en beoordeelt de situatie.

Meer informatie vind je op de site van de overheid of van het CIZ.

Voor kinderen en jongeren is er de jeugdwet. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Soms is voor jeugd ook zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of de Wmo aan de orde. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Gemeenten moeten in ieder geval:

 • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
 • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

 

Wat is de rol van het jeugdteam of sociaal wijkteam?

Elk gezin met een hulpvraag krijgt vanuit het jeugdteam of sociaal wijkteam één vast contactpersoon toegewezen. De contactpersoon bekijkt wat het gezin nodig heeft, wat het gezin zelf kan doen en wat anderen in de omgeving van het gezin kunnen doen bij het oplossen van problemen. Als dit niet genoeg helpt, is professionele ondersteuning mogelijk. Zo intensief en zo lang als nodig. De ondersteuning richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen, het bieden van maatwerk (voor elk gezin een eigen plan) en het beperken van het aantal hulpverleners in één gezin.

Voor meer informatie over de Jeugdwet kijkt u op de site van de overheid.

Heb je of jouw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heb je zorg nodig door ouderdom? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Iemand die een pgb krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners zorg of ondersteuning geven, waar en wanneer. Het bedrag dat je krijgt is jouw budget.

Welke soorten pgb zijn er?
Er zijn 4 soorten pgb. Welk pgb je krijgt, hangt af van de zorg die je nodig hebt:

 • een pgb vanuit de Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar
 • een pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
 • een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg thuis
 • een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verzorging en verpleging thuis

Meer informatie over pgb vind je hier.

Heb je vragen over PGB? Neem dan contact op met de jeugdprofessionals van Sophia Sociaal Team.

Heb je door een ziekte of handicap moeite om je te verplaatsen? Kun je geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer of ben je slecht ter been? Dan kijkt de Sociale Dienst Drechtsteden met je naar een oplossing die het best bij jou past. Dat kan zijn:

 • Een individueel vervoersmiddel waarmee je zelfstandig op pad kunt, zoals een scootmobiel of een speciaal aangepaste fiets;
 • Reizen in de regio met de Drechthopper.

Voor meer informatie over de verschillende vervoersvoorzieningen kijkt u op de site van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Huishoudelijke ondersteuning is voor mensen die het huishouden niet (helemaal) zelf meer kunnen doen. Als je ondersteuning nodig hebt, kijken we eerst hoe goed je jezelf kunt redden op verschillende gebieden. Als je kiest voor zorg in natura, spreken we ook af wat het resultaat moet zijn van de ondersteuning. Je bespreekt met jouw zorgaanbieder hoe dit resultaat bereikt gaat worden. Jouw zorgaanbieder legt dit samen met je vast in een ondersteuningsplan. De ondersteuning die je krijgt wordt zo goed afgestemd op jouw situatie en is zodoende voor iedereen verschillend. Je betaalt voor deze voorziening een eigen bijdrage. 

Voor meer informatie kijk je op de site van de Sociale Dienst Drechtsteden.

 

Wijkverpleging is mogelijk wanneer jouw gezondheid kwetsbaar is of snel kan veranderen, maar je wel thuis kunt blijven wonen. Wijkverpleging is verpleging en persoonlijke verzorging thuis.

Verpleging en verzorging

Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter. 

Verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Andere taken van de wijkverpleegkundige zijn:

 • Het coördineren van de zorg.
 • Veranderingen in jouw situatie signaleren.
 • Coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement).
 • Preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig. Je kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundigen werken vaak bij een thuiszorgorganisatie. Vraag zo nodig aan jouw zorgverzekeraar waar je terecht kunt.

Voor meer informatie over wijkverpleging kijk je op deze site of neem je contact op met Sophia Sociaal Team.

Zorgen voor een ouder, kind, ander familielid of vriend die hulp nodig heeft door een beperking, aandoening of ziekte is vaak vanzelfsprekend en kan ook veel voldoening geven. Toch kan het ook soms lastig zijn. Bijvoorbeeld als de zorg langdurig of intensief is. Hoe combineer je de zorg met school, studie of werk. Hoe houd je ook nog tijd over voor jezelf? Hoe voorkom je dat je overbelast raakt? MEE Mantelzorg zet haar expertise en jarenlange ervaring in om mantelzorgers en professionals te ondersteunen. MEE Mantelzorg werkt nauw samen met het sociaal team van Hendrik-Ido-Ambacht.

Geen mantelzorger is hetzelfde, en daarom is ook de vorm van ondersteuning die MEE Mantelzorg biedt maatwerk. Ervaren consulenten helpen mantelzorgers met o.a. informatie, advies, begeleiding, emotionele ondersteuning en praktische hulp. In de cursussen en bijeenkomsten geven we je handige en praktische tips en kom je in contact met andere mantelzorgers.  

Aanmelding voor hulp kan via het sociaal team van Hendrik-Ido-Ambacht, maar ook via info@meemantelzorg.nl.

Houd jouw handicap of ziekte je thuis en vraag je jezelf af of dat anders kan? Dan is een participatieplek misschien iets voor jou! Bij jou in de buurt kun je activiteiten doen die bij je passen. Bijvoorbeeld tuinen onderhouden, in de keuken helpen, spullen repareren, in de winkel bedienen of dieren verzorgen. Voor iedereen is er wel iets te doen. Doe ook mee en ga aan de slag op een zogenaamde ‘participatieplek’. 

Wat brengt een participatieplek mij? 

Op een participatieplek doet jouw ervaring op binnen een veilige omgeving, bij een bedrijf dat je graag begeleidt. Je kunt veel leren en in sommige gevallen een opleiding volgen. Het voelt goed om samen met anderen iets nuttigs te doen en daarvoor waardering te krijgen. Je kunt laten zien wat je kunt en wie je bent. Werken in een participatieplek is vrijwilligerswerk, je krijgt er geen geld voor. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente of op www.ambachtsamen.nl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper consectetur laoreet. Duis mi mauris, euismod id nibh at, efficitur feugiat nunc. Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper consectetur laoreet. Duis mi mauris, euismod.

Ipsum dolor

Consectetur adipiscing elit. Etiam semper consectetur laoreet. Duis mi mauris, euismod.

Ga naar de inhoud