KIES

Voor kinderen is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. Emoties lopen vaak hoog op en de vertrouwde situatie thuis staat op z’n kop. Kinderen vinden bij KIES een plek om ervaringen, vragen en zorgen met elkaar te delen met andere kinderen die ook een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt.

Wat is KIES?
KIES staat voor Kinderen-In-Echtscheiding-Situaties. In deze spel- en praatgroep leren kinderen omgaan met de nieuwe thuissituatie. Kinderen leren omgaan met veranderingen, hulp vragen aan mensen in hun omgeving en vertrouwen op te bouwen.

Wat is het doel?
Door deel te nemen aan KIES leren kinderen beter om te gaan met hun eigen situatie en met de gevolgen die zij ervaren van de scheiding. Er wordt gewerkt aan het leren vinden van eigen best haalbare oplossingen voor wat ze als moeilijk ervaren.

Voor wie is KIES?
Kies wordt aangeboden aan kinderen van 8 tot 12 jaar. Het maakt niet uit of ouders kort of lang geleden gescheiden zijn. Het is ook mogelijk dat kinderen samen met hun broertje(s)/zusje(s) deelnemen aan KIES.

Wat verder belangrijk is om te weten
?
KIES wordt gegeven door twee KIES coaches. De cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van een uur.

Informatie en aanmelding
Wilt u meer informatie over deze groep of wilt u zich aanmelden, bel dan met Sophia Sociaal Team: telefoonnummer 078 682 24 16. Ook kunt zich aanmelden via info@sophiasociaalteam.nl o.v.v.
‘KIES’. Beide ouders moeten toestemming geven voor de aanmelding.

Ga naar de inhoud