Stevig in je schoenen

Om kinderen te leren hoe ze op een goede maniercontact kunnen leggen en kunnen houden

Er zijn kinderen die wat verlegen en onzeker zijn, waardoor ze het risico lopen ombuiten de groep te vallen. Om kinderen te leren hoe ze op een goede manier contactkunnen leggen en kunnen houden, is er voor hen buiten schooltijd een cursus. Om ouders de gelegenheid te geven hun kind te ondersteunen worden zij bij de cursus betrokken met een ouder bijeenkomst, “post voor ouders” en een evaluatiegesprek.

Wat is de Stevig in je schoenen training?

Voor wie is de training?
Voor meisjes en jongens in de leeftijd vanaf negen jaar én op het basisonderwijs die graag willen leren om op een goede en leuke manier met andere kinderen om te gaan.

Wat is het doel?
De kinderen groeien in zelfvertrouwen en ontwikkelen meer vaardigheden om zich staande te houden in contact met andere kinderen.

Voor wie is het bedoeld?
Voor meisjes en jongens in de leeftijd vanaf negen jaar én op het basisonderwijs.

Wat verder belangrijk is om te weten
Aantal bijeenkomsten: 8
Aantal deelnemers: 10-12

Na aanmelding en voor de start van de groep vindt er een intakegesprek
plaats met de trainers.

Informatie en aanmelding
Wilt u meer informatie over deze groep of wilt u uw kind aanmelden, bel dan met telefoonnummer 078-6822416.

Ook kunt u uw kind aanmelden via info@sophiasociaalteam.nl o.v.v.
‘stevig in je schoenen’.

Ga naar de inhoud