Sophia Sociaal Team

Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Het uitgangspunt van het Sophia Sociaal Team is het principe ‘1 gezin – 1 plan – 1 gezicht’:
Het Sophia Sociaal Team is opgericht in opdracht van de gemeente, maar de medewerkers van het team zijn professionals uit de zorg.

De gemeente wil minder bureaucratie en meer snelheid. Daarom heeft het team de opdracht om minder met standaardregels en formulieren te werken en meer in overleg met jou.
Jij bepaalt dan ook samen welke oplossing het best bij je past. Je loopt daarvoor grofweg drie stappen:

1

Stap 1: Eigen kracht

Een professional uit het Sophia Sociaal Team voert een persoonlijk gesprek met jou (en/of jouw gezinsleden). Je zoekt samen naar de beste oplossing. Dat kan hulp uit de directe omgeving zijn.

2

Stap 2: Algemene voorzieningen

Je gaat met de medewerker van het Sophia Sociaal Team in gesprek over of jij gebaat bent bij lokale ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke ondersteuning van een jeugdprofessional en/of gesprekken met een sociaal werker.

3

Stap 3: Maatwerkvoorzieningen

Het team haalt er specialistische zorg bij als dat nodig is. Als professionals kunnen zij daarvan een goede inschatting maken. Is er, ondanks het doorlopen van de eerste twee stappen toch behoefte aan een oplossing op maat, zoals begeleiding van iemand met een beperking, specialistische zorg, dagbesteding of een verblijf? Dan verwijzen wij u door naar de juiste instantie.
Heb je een ander soort voorziening nodig, zoals een woningaanpassing of doelgroepenvervoer, dan zorgen wij ervoor dat één van onze medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden aan jou wordt gekoppeld.  Ook werkt het Sophia Sociaal Team nauw samen met de huisartsen in HendrikIdo Ambacht.

Met wie werken wij samen?

Het Sophia Sociaal Team werkt samen met de volgende organisaties/ dienstverleners

Ga naar de inhoud