Sophia Sociaal Team

Over ons

onze specialismen

Wie zijn wij

In het Sophia Sociaal Team werken jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams en sociale professionals van De Sociale Basis. Ook zijn er samenwerkingen  Jong JGZ en Yulius. Ons team bestaat uit professionals met ruime ervaring in hun vakgebied.

Je vindt de volgende specialismen in het wijkteam: 

Jeugdprofessionals

Met hen kunnen ouders, kinderen, jongeren tot 18 jaar en professionals dagelijks terecht met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Denk aan onderwerpen als slapen, voeding, pesten, alcohol, zakgeld, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema's. Ook ondersteunen de jeugdprofessionals bij het aanvragen van specialistische hulp.

Sociaal werkers

Met hen kun je problemen bespreken. Bijvoorbeeld bij problemen in jouw relatie of in het gezin. Of als je moeite hebt met het verlies van iemand of met een echtscheiding. Ook kun je praten over ziekte, stress, problemen met werk, geldzorgen of huiselijk geweld. De sociaal werker wijst je zo nodig ook op het aanbod van trainingen in de gemeente (denk aan rouwverwerking, sociale vaardigheden en eetproblematiek).

GGZ-professionals

Onze specialist GGZ ondersteunt mensen die te maken hebben met psychische problemen. Zij ondersteunt patiënten, maar ook omstanders die te maken hebben met een psychiatrische stoornis. Ze werkt nauw samen met de huisartsen en behandelaars.

Adviseur geldzaken

De adviseur geldzaken werkt vanuit het Financieel Hulphuis en ondersteunt met financiële vragen zoals de aangifte inkomstenbelasting, de aanvraag van toeslagen, het ordenen van administratie et. Ook signaleert de adviseur schuldenproblematiek en verwijst zo nodig door.

Ouderenadviseurs

Zij zijn er voor je als je 55 jaar of ouder bent, maar ook als je jonger bent dan dat en leeft met een sociale, psychische of lichamelijke beperking. Woon je nog zelfstandig en heb je tijdelijk hulp nodig? De ouderenadviseurs adviseren jou graag over zorg, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Maar ook over administratieve zaken en vergoedingen. Zij kunnen je helpen aan hulp door vrijwilligers, cursussen en activiteiten. Ook weten zij hoe je ondersteuning kunt krijgen bij klussen in en om jouw woning.

Medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden

Zij geven u informatie over algemene Wmo-voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld activiteiten, dienstencentra, maaltijden, alarmering, klussendienst, boodschappendienst, dagopvang, tijdelijke opname en seniorenvervoer. Ook lichten zij je voor over de maatwerkvoorzieningen Wmo van de Sociale Dienst Drechtsteden. Denk daarbij aan huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, scootmobiels en voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zij bieden ook informatie over de ondersteuning van mantelzorgers en hulp door vrijwilligers. Ze weten wat er mogelijk is aan ondersteuning en activiteiten voor (ex-)patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Ook voor informatie over (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening, het vinden van een baan en de Wet Inburgering kun je bij de medewerkers van de sociale dienst Drechtsteden terecht.

Medewerkers Jeugdteam op locatie

In het jeugdteam op locatie (JOL) werken schoolmaatschappelijk werkers, een orthopedagoog en een jeugdverpleegkundige. Het JOL biedt preventieve hulpverlening op voorscholen en scholen gericht op de ontwikkeling van het (jonge) kind.

Full name goes here

Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue. Mauris quis ipsum ac lacus end pharetra.

Met wie werken wij samen?

Om jou de antwoorden op jouw vragen te kunnen geven, is er soms hulp nodig van andere organisaties. Met de volgende organisaties werkt het Sophia Sociaal Team samen.

ons team

Wie werken er?

Websitebezorgd #8

Developer

Websitebezorgd #7

Developer

Websitebezorgd #6

Developer

Websitebezorgd #5

Developer

Websitebezorgd #4

Developer

Websitebezorgd #3

Developer

Websitebezorgd #2

Developer

Websitebezorgd

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper consectetur laoreet. Duis mi mauris, euismod id nibh at, efficitur feugiat nunc. Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue.

Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue. Mauris quis ipsum ac lacus end pharetra. Proin erat nibh, euismod ac nulla vel, placerat libero. Vestibulum at nisl non urna consectetur pulvinar vel ac ipsum.

Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue. Mauris quis ipsum ac lacus end pharetra. Proin erat nibh, euismod ac nulla vel, placerat libero. Vestibulum at nisl non urna consectetur pulvinar vel ac ipsum.

Quisque consectetur egestas sagittis. Praesent eget scelerisque augue. Mauris quis ipsum ac lacus end pharetra. Proin erat nibh, euismod ac nulla vel, placerat libero. Vestibulum at nisl non urna consectetur pulvinar vel ac ipsum.

Ga naar de inhoud